Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение
сгсег

2. Снимка на пациента преди лечение
сгсег

3. Интраорална снимка на горна челюст
аф

4. Интраорална снимка на долна челюст
сеф

5. Панорамна снимка преди лечението
сдф

6. Интраорална снимка на горна челюст след поставянето на 10 имедиатни базални зъбни имплантаEF

7. Интраорална снимка на горна челюст след поставянето на 10 имедиатни базални зъбни импланта и поставяне на трансферите
сгсег

8. Интраорална снимка на горна челюст по време на метална проба
сгсег

9. Интраорална снимка на горна челюст след фиксиране на конструкцията
сгсег

10. Интраорална снимка на долна челюст след поставянето на 8 имедиатни базални зъбни импланта
сгсег

11. Интраорална снимка на долна челюст след поставянето на 8 имедиатни базални зъбни импланта и поставяне на трансферите
сгсег

12. Снимка на готовата конструкция
сгсег

13. Интраорална снимка на долна челюст след фиксиране на конструкцията
сгсег

14. Снимка на пациентката след циментиране на конструкициите в горна и долна челюсти
сгсег

15. Напълно обновената усмивка на пациента
сгсег

16. Снимка на пациента с д-р Нури и д-р Хазем
сгсег