Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение
сгсег

2. Интраорална снимка на горна челюст
сгсег

3. Интраорална снимка на долна челюст
аф

4. Панорамна снимка на пациента преди лечението
сеф

5. Интраорална снимка на горна челюст на пациента след поставянето на 10 BCS имедиатни ‎базални зъбни импланта
сдф

6. Интраорална снимка на горна челюст на пациента след поставянето на 10 имедиатни ‎базални зъбни импланта и трансфери EF

7. Интраорална снимка на горна челюст на пациента с метална проба
сгсег

8. Интраорална снимка на горна челюст на пациента след постоянно циментиране на конструкцията
сгсег

9. Интраорална снимка на долна челюст на пациента след поставянето на 8 имедиатни ‎базални зъбни импланта
сгсег

10. Интраорална снимка на долна челюст на пациента с метална проба
сгсег

11. Интраорална снимка на долна челюст на пациента след постоянно циментиране
сгсег

12. Напълно обновената усмивка на пациента
сгсег

13. Снимка на пациента с д-р Нури
сгсег