Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение
сгсег

2. Интраорална снимка на горна челюст след премахването на конструкцията
сгсег

3. Интраорална снимка на долна челюст
аф

4. Панорамна снимка на пациента преди лечението
сеф

5. Интраорална снимка на горна челюст на пациента след поставянето на 10 имедиатни базални зъбни импланта
сдф

6. Снимка на готовата конструкция от BREDENT – (BIO-HPP)EF

7. Интраорална снимка на горна челюст на пациента след фиксиране на конструкцията
сгсег

8. Снимка на горна и долна челюст след фиксиране на конструкцията в горна челюст
сгсег

9. Напълно обновената усмивка на пациента
сгсег