Прочетете повече за:

Клинични случаи


Снимка на пациент на 68 години с тежък пародонтит преди лечението
сгсег

Рентгенография преди лечениетосгсег

Изпиляване на естествените зъби за нова конструкция ,екстракция на горни и долни фронтални зъби и поставяне на двучастови зъбни импланти на 46 и 47 зъб
сгсег

Поставяне на четири базални импланта във фронталната област на горна челюст
аф

Поставени са трасферни щифтове за вземане на отпечатък
сеф
Метален скелет на мостовите конструкции за горна челюст
сдф

Завършен вид на металокерамичните конструкции за горна челюстсгсег

Фиксиране на готовата металокерамична конструкция в горна челюст и поставяне на четири базални импланта в долна челюст с трансфери
сгсег

Завършен вид на металокерамичните конструкции за долна челюст
сгсег

Снимка след циментиране на металокерамичната конструкция на долна челюст
сгсег

Снимка след циментираните металокерамични конструкции на горна челюст
сгсег

Рентгенография след лечението
сгсег

Снимка на пациента след лечението
сгсег