Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение.
сгсег

2. Снимка на горна челюст преди лечението
сгсег

3. Снимка на долна челюст преди лечението
аф

4. Панорамна снимка на пациента преди лечението
сеф


5. Снимка на старите подвижни протези на пациентката
сдф


6. Снимка на свалената стара конструкция и на извадените зъби
EF

7. Снимка след поставянето на базалните зъбни импланти на горна челюст
сгсег

8. Снимка от втория ден с метална проба
сгсег

9. Снимка на третия ден след фиксирането на металокерамичната конструкция на горна челюст
сгсег

10. Снимка на готовата металокерамична конструкция от бяла и розова керамика преди циментиране
сгсег

11. Снимка на пациента с постоянно фиксирана конструкция
сгсег

12. Завършен вид на пациента
сгсег