Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение.
сгсег

2. Снимка на горна челюст след сваляне на мостовата конструкция
сгсег

3. Панорамна снимка на пациента преди лечение
аф

4. Снимка след поставяне на 10 имедиатни базални зъбни импланта на горна челюст
сеф


5. Снимка на готовата конструкция от трети ден
сдф


6. Снимка на готовата конструкция от трети ден във фас
EF

7. Снимка на окончателно фиксираната металокерамична конструкция на горна челюст
сгсег

8. На третия ден – финал и усмивка на пациента
сгсег