Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Панорамна снимка на пациента преди лечението
сгсег

2. Снимка на горна челюст след поставяне на 10 имедиатни базални зъбни импланти
сгсег

3. Снимка от втория ден по време на метална проба
аф

4. Снимка от третия ден при фиксиране на металокерамичната конструкция на горна челюст
сеф


5. Снимка от четвъртия ден след фиксирането на конструкцията в горна челюст и сваляне на конструкцията в долна челюст
сдф


6. Снимка след свалената конструкция в долна челюст
EF

7. Снимка на пациента след поставяне на 8 имедиатни базални зъбни импланти в долна челюст
сгсег

8. Снимка на шестия ден след фиксирането на конструкцията в долна челюст
сгсег

9. Усмивката на пациентката
сгсег

10. Снимка на пациентката с лекуващите имплантолози Д-р Нури и Д-р Хазем
сгсег