Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Панорамна снимка на пациента преди лечението
сгсег

2. Снимка от втория ден на горна челюст след екстракция на всички зъби и поставянето на 12 имедиатни базални зъбни импланти
сгсег

3. Снимка на горна челюст на втория ден с металната проба
аф

4. Снимка от ден три на готовата конструкция за горна челюст
сеф


5. Снимка след постоянно циментиране на конструкцията в горна челюст на третия ден.
сдф


6. Снимка на пациента в долна челюст преди лечение
EF

7. Снимка на долна челюст след свалянето на старата конструкция
сгсег

8. Снимка на свалената стара конструкция от долна челюст
сгсег

9. Снимка на пациента по време на металната проба на долна челюст
сгсег

10. Снимка на готовата металокерамична конструкция за долна челюст
сгсег

11. Постоянно циментирана конструкция на долна челюст върху зъбни импланти
сгсег

12. Снимка на пациента след лечение в горна и долна челюсти чрез базални имедиатни импланти и постоянно циментирани конструкции върху тях
сгсег

13. Напълно обновената усмивка на пациентката
сгсег