Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение
сгсег

2. Интраорална снимка на горна челюст преди лечението
сгсег

3. Панорамна снимка преди лечението
аф

4. Свалената конструкция заедно с екстрахираните зъби от горна челюст
сеф


5. Снимка на пациента след фиксиране на металокерамичната конструкция на горна челюст
сдф


6. Снимка на долна челюст след поставяне на 10 имедиатни зъбни импланта
EF

7. Снимка на пациента с постоянно фиксирана конструкция на горна челюст и метална проба на долна челюст
сгсег

8. Снимка на пациента с постоянно фиксирани металокерамични конструкции с бяла и розова керамика
сгсег