Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение
Снимка на пациента преди лечение

2. Интраорална снимка на горна челюст на пациента
Интраорална снимка  на горна челюст на пациента

3. Интраорална снимка на долна челюст на пациента
Интраорална снимка на долна челюст на пациента

4. Панорамна снимка на пациента преди лечението
Панорамна снимка на пациента преди лечението
5. Интраорална снимка на горна челюст на пациента след поставянето на 10 имедиатни базални зъбни импланта
Интраорална снимка на горна челюст на пациента след поставянето на 10 имедиатни базални зъбни импланта

6. Снимка на готовата конструкция от BREDENT – (BIO-HPP) Снимка на готовата конструкция от BREDENT – (BIO-HPP)

7. Интраорална снимка на на горна челюст на пациента след фиксиране на конструкцията
Интраорална снимка на на горна челюст на пациента след фиксиране на конструкцията

8. Интраорална снимка на долна челюст на пациента след фиксиране на конструкцията
Интраорална снимка на долна челюст на пациента след фиксиране на конструкцията

9. Интраорална снимка на горна и долна челюсти на пациента след фиксиране на конструкциите
Интраорална снимка на горна и долна челюсти  на пациента след фиксиране на конструкциите

10. Завършен вид на пациента
Завършен вид на пациента

11. Напълно обновената усмивка на пациента
Напълно обновената усмивка на пациента

12. Снимка на доволния пациент с лекуващите лекари – Д-р Нури и Д-р Хазем
Снимка на доволния пациент с лекуващите лекари  – Д-р Нури и Д-р Хазем

Share: