Прочетете повече за:

Клинични случаи


1. Снимка на пациента преди лечение
Снимка на пациента преди лечение

2. Интраорална снимка на горна челюст на пациента
Интраорална снимка  на горна челюст на пациента

3. Интраорална снимка на долна челюст на пациента
Интраорална снимка на долна челюст на пациента

4. Панорамна снимка на пациента преди лечението
Панорамна снимка на пациента преди лечението
5. Снимка на старите подвижни протези от горна и долна челюсти
Снимка на старите подвижни протези от горна и долна челюсти

6. Снимка по време на операцията Снимка по време на операцията

7. Снимка по време на операцията и поставянето на имплантите в горна челюст
Снимка по време на операцията и поставянето на имплантите в горна челюст

8. Снимка по време на операцията и поставянето на имплантите в горна челюст
Снимка по време на операцията и поставянето на имплантите в горна челюст

9. Интраорална снимка на горна челюст на пациента след поставянето на 10 имедиатни базални зъбни импланта
Интраорална снимка на горна челюст на пациента след поставянето на 10 имедиатни базални зъбни импланта

10. Снимка на горна челюст с трансферите преди вземането на отпечатък
Снимка на горна челюст с трансферите преди вземането на отпечатък

11. Снимка със скелет на конструкцията BREDENT
Снимка със скелет на конструкцията BREDENT

12. Снимка на горна челюст с готовата конструцкия
Снимка на горна челюст с готовата конструцкия

13. Снимка на долна челюст след поставянето на 8 имедиатни базални зъбни импланта и трансфери за отпечатък
Снимка на долна челюст след поставянето на 8 имедиатни базални зъбни импланта и трансфери за отпечатък

14. Снимка на готовите конструкции BREDENT преди постоянното им циментиране
Снимка на готовите конструкции BREDENT преди постоянното им циментиране

15. Снимка на долна челюст след постоянно циментиране
Снимка на долна челюст след постоянно циментиране

16. Снимка на пациента след постоянно фиксиране на горна и долна конструкции
Снимка на пациента след постоянно фиксиране на горна и долна конструкции

17. Пациентът с новата си усмивка
Пациентът с новата си усмивка

18. Доволният пациент с лекуващите го Д-р Нури и Д-р Хазем
Пациентът с новата си усмивка

Share: