Клинични случаи

alt text

1. Мъж на 52г

Пациента беше с пародонтални проблеми и подвижни зъби в горна и долна челюст.

План на лечение

• Екстракция на всички зъби в горна и долна челюст.
• Поставяне на 10 имедиатни базални зъбни импланта на горна челюст
• Поставяне на 8 имедиатни базални зъбни импланта на долна челюст
• Изработка на конструкция BREDENT – BIO-HPP за горна и долна челюсти цвят А1
• Срок на изпълнение – по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

2. Мъж на 59 г

Пациента беше с с изцяло обеззъбени горна и долна челюсти. Силно атрофирала горна челюст и липса на кост.

План на лечение

• Поставяне на 10 имедиатни базални зъбни импланта на горна челюст.
•Поставяне на 8 имедиатни базални зъбни импланта на долна челюст
• Изработка на конструкция BREDENT – BIO-HPP за горна и долна челюсти цвят А1
• Срок на изпълнение – по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

3. Мъж на 67 г. от Франция

Пациента беше с тотално обеззъбени горна и долна челюсти. Силно атрофирала горна челюст и липса на кост.

План на лечение

• Поставяне на 12 имедиатни базални импланта на горна челюст
• Поставяне на 10 имедиатни базални импланта на долна челюст
• Изработка на металокерамични конструкции
• Срок за изпълние : по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

4. Жена на 69 г., живееща в Лондон

Пациента беше с тотално обеззъбени горна и долна челюсти и наличие на ретиниран кучешки зъб горе вляво. Силно атрофирала горна челюст и липса на кост.

План на лечение

• Екстракция на ретинирания кучешки зъб
• Поставяне на 11 имедиатни базални импланти на горна челюст
• Поставяне на 10 имедиатни базални импланти на долна челюст
• Изработка на металокерамични конструкции
• Срок за изпълние : по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

5. Пациент на 48 г.

Парадонтозни проблеми в горна и долна челюсти

План на лечение


• Екстракция на всички зъби в горна и долна челюст.
• Поставяне на 10 имедиатни базални зъбни импланта на горна челюст
•Поставяне на 8 имедиатни базални зъбни импланта на долна челюст
• Изработка на конструкция от металокерамика цвят - А1
• Срок на изпълнение – по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

6. Мъж на 64 г.

с обеззъбена горна челюст и частично обеззъбена долна челюст

План на лечение


• Екстракция на всички зъби долна челюст
• Поставяне на 10 BCS имедиатни базални зъбни импланта на горна челюст
• Поставяне на 8 имедиатни базални зъбни импланта на горна челюст
• Изработка на металoкерамична конструкция за горна и долна челюсти - цвят А1
• Срок на изпълнение – по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

7. Жена на 69 г. с наличие на пародонтозни и подвижни горни и долни зъби.

Пациентката е с частични горна и долна плакови протези.

План на лечение

• Екстракция на горните фронтални зъби
• Поставяне на 10 имедиатни базални импланта в горна челюст
• Изработка на металокерамична конструкция
• Срок за изпълние : 3 дни

Прочетете повече
alt text

8. Жена на 53 г. Наличие на мостова конструкция и единична корона на горна челюст.

Наличие на мостова конструкция и моделно-лята частична протеза на долна челюст.

План на лечение

• Сваляне на конструкциите от горна челюст
• Екстракция на наличните зъби на горна челюст
• Поставяне на 10 имедиатни базални импланта на горна челюст
• Изработка на металокерамична конструкция
• Срок на изпълнение :3 дни

Прочетете повече
alt text

9. Жена на 46 г. Наличие на фрактурирани зъби в горна челюст

Пациента е с мостова конструкция в долна челюст. Нарушена функция и естетика.

План на лечение

• Екстракция на фрактурираните зъби в горна челюст
• Поставяне на 10 имедиатни базални зъбни импланти на горна челюст
• Сваляне на конструкцията и екстракция на всички зъби на долна челюст
• Поставяне на 8 имедиатни базални зъбни импланти в долна челюст
• Изработка на металокерамични конструкции за горна и долна челюст
• Срок на изпъленение : по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

10. Пациентка на 57 г.

На пациента беше поставено 12 имедиатни базални зъбни импланта

План на лечение

• Сваляне на конструкцията на горната челюст и екстракция на всички зъби под нея
• Поставяне на 12 имедиатни базални зъбни импланти на горна челюст
• Екстракция на всички зъби в долна челюст
• Изработка на металокерамични конструкции на горна и долна челюст
• Срок на изпълнение – 3 дни за горна и 3 дни за долна челюст

Прочетете повече
alt text

11. Пациент на 55 г.

Поставяне на 10 имедиатни базални импланта на горна челюст и 10 на долната челюст

План на лечение

• Поставяне на 10 имедиатни базални импланта на горна челюст
• Изработване на металокерамична конструкция
• Екстракция на всички зъби на долна челюст
• Поставяне на 10 имедиатни базални импланта на долна челюст
• Изработване на металокерамична конструкция
• Срок на изпълнение: по 3 дни за всяка челюст

Прочетете повече
alt text

12. Пациент на 57 години

С тежък генерализиран пародонтит, наличие на мостова конструкция в горна челюст и множество корени в долна челюст

План на лечение

• Екстракция а всички зъби в горна и долна челюст
• Двустранен синус лифт
• Поставяне на двучастови зъбни импланти
• Изработване на конструкция за горна челюст от цирконии с естествена керамика и розова керамика в областа на гингивата

Прочетете повече
alt text

13. Пациент на 68 години

Пациент с тежък пародонтит преди лечението.

План на лечение


• Екстракция на горни и долни фронтални зъби
• Изпиляване на естествените зъби за нова конструкция
• Поставяне на 4 базални зъбни импланта във фронта на горна челюст
• Поставяне на двучастови зъбни импланти на 46 и 47 зъби

Прочетете повече
alt text

14. Пациент на 55 години

С подвижни долни фронтални зъби

План на лечение


• Екстракция на зъби 32,41 и 42 и поставяне на 4 базални зъбни импланта
• Изработване на металокерамична конструкция

Прочетете повече
alt text

16. Жена на 51г.

с пародонтални проблеми и подвижни зъби в горна челюст

План на лечение


• Екстракция на всички зъби в горна челюст.
• Поставяне на 10 имедиатни базални зъбни импланта на горна челюст
• Изработка на конструкция BREDENT – BIO-HPP за горна челюст цвят А1
• Срок на изпълнение – 3 дни

Прочетете повече