Зъбни Импланти

Какво представлява базалната имплантология?
Костта се състои от вътрешна спонгиозна част, покрита от всяка страна с кортикалис. Базалният имплант се поставя на поне две места в кортикалисната кост (бикортикално). Тя е силно минерализирана, с висока степен на регенерация. Това гарантира интеграцията на зъбните импланти и позволява тяхното имедиатно натоварване. Базалните зъбни импланти се различават от класическите по начина на поставяне, преразпределяне на налягането, както и в планирането и прилагането на протетичният протокол и постоперативен режим.
При тях не е необходимо поставянето на допълнително количество кост (костна аугментация) или синус-лифт, преди поставянето на зъбните импланти.
Процедурата по поставянето на базалните зъбни импланти е в едно посещение, и е по-малко травматичен метод от традиционните класически импланти, при които се налага отваряне на мукопериостално ламбо.
На третия ден след поставянето на зъбните импланти, се циментират конструкциите.
Подходящи са в случаите на липса на един или няколко зъба или при тотално обеззъбени челюсти.
Единични коронки могат да бъдат поставени върху единични зъбни импланти и съответно, да бъдат натоварени веднага след това.

Усложненията, които могат да възникнат по време на имплантирането са незначителни, тъй като хирургичната процедура е минимално инвазивна и зъбните импланти се поставят в дълбоките костни слоеве. Това намалява няколко пъти риска от инфекция, в сравнение с класическите (двучастови) зъбни импланти.
Няма риск от периимплантит и други инфекции, тъй като повърхността е от полиран титан, което улеснява поддържането на добра орална хигиена и възпрепятства акумулирането на плака.
Тежки и безнадеждни случи могат да бъдат лекувани, чрез базални зъбни импланти само в едно посещение. След премахването на нерационалните за лечение зъби и увредени пародонтални тъкани, пациентът е готов за имплантирането.

Зъбни импланти, спонгиоза, класически импланти, дентални импланти, имедиатни импланти, поставяне на базални импланти.

Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3 дни

1-ви ден

 • Ще Ви бъде направена ортопантомография (панорамна снимка), а при нужда и триизмерна томография (3D скенер).
 • Въз основа на направените рентгенови изследвания, ще последва консултация с д-р Нури, на която ще Ви бъде изготвен индивидуален лечебен план.
 • Ако сте взели решение, че желаете да Ви бъде извършена процедурата по поставяне на базални зъбни импланти в клиника НУРИДЕНТ, е необходимо да подпишете документи за информирано съгласие, чрез които ние ще гарантираме за пълното Ви спокойствие по време на цялата процедура.
 • След подписване на документацията, ще преминете към консултация с кардиолог-интернист. Преди започването на каквато и да било хирургична манипулация, при необходимост, ще бъде направена премедикация (ако страдате от високо кръвно налягане, аритмия, алергии, диабет или имате други общи заболявания).
 • Ще Ви бъдат направени интраорални снимки, които служат за фотодокументация на клиничния случай преди, по време и след циментирането на постоянните конструкции, за да може да се отчетат резултатите от лечението.
 • Операцията започва с поставянето на локална анестезия, тъй като е необходимо оперативното поле да бъде обезболено, за да се чувствате максимално комфортно по време на процедурата. (При желание от страна на пациента и след изричното съгласие на лекуващия лекар, стоматологичната процедура може да бъде извършена под седация. За това е необходимо предварително планиране по време на консултацията.)
 • Преминава се към екстракция на всички неперспективни зъби, ако разбира се, такива са предвидени в плана на лечение.
 • Базалните зъбни импланти се поставят веднага след изваждането на зъбите и се назначава контролна панорамна рентгенова снимка.
 • След поставянето на зъбните импланти, орален хирург осъществява пластиката на меки и твърди тъкани около имплантите и зашива раните. Тази манипулация цели да коригира алвеоларния гребен и да редуцира постекстракционната резорбция, т.е. да намали свиването на меките и твърди тъкани в зоните, в които са били вадени зъби.
 • Вземат се отпечатъци от зъбните импланти, които се изпращат в денталната лабораторията на клиниката.
 • Посредством специален софтуер, се прави Дизайн на усмивката (Smile Design). Чрез него Вие може да придобиете задълбочена представа за бъдещата Ви усмивка, избирайки формата, големината, размера и цвета на зъбите.
 • След приключване на операцията, лекуващият лекар ще Ви предпише медикаменти.

Зъбни импланти, OPG, панорамна рентгенова снимка рентгенов кабинет, базални импланти, дентални имплант, X-RAY.
Зъбни импланти | Преди лечение с базални импланти. Зъбен камък. Пародонтит. Вадене на зъби. цялостно възстановяване на усмивката.
Зъбни импланти | Лечение с базални импланти. Поставяне на зъбни импланти. Цялостно възстановяване на усмивката за 3 дни
Зъбни импланти, OPG, панорамна рентгенова снимка рентгенов кабинет, поставени импланти, X-RAY.

2-ри ден

 • Извършване на първата проба на бъдещата конструкция.
 • След това, конструкцията се връща в зъботехническата лаборатория, за да бъде нанесена керамиката и направени нужните корекции.

Зъбни импланти. Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram. Имедиатна имплантология.
Зъбни импланти. Метална конструкция на горна и долна челюст. Базални импланти. Имедиатни импланти.
Зъбни импланти. Проба на метална конструкция долна челюст. Имедиатно поставяне на импланти. Дентални импланти.
Зъбни импланти. Готова металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram. Поставяне на дентални импланти.

3-ти ден

 • Извършване на окончателната проба на постоянната металокерамична конструкция. Това е денят, в който Вие може да се видите с Вашата напълно нова усмивка.
 • При одобрение на формата, цвета и големината на зъбите, конструкцията се циментира постоянно.
 • В случай на множествена екстракция (изваждане на повече зъби), по преценка на лекуващият лекар, могат да Ви бъдат изработени временни зъби за период от 2 до 3 месеца.

Зъбни импланти. Пълно преобразяване на усмивката за 3 дни. Поставяне на базални импланти. Имедиатни зъбни импланти.
Зъбни импланти. Пълна промяна на усмивката само за 3 дни. Поставяне на постоянните металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

- В дентална клиника НУРИДЕНТ държим пациентите ни да бъдат максимално информирани за всяка манипулация, за да можем заедно да вземем най-доброто решение за всеки индивидуален случай.


Временни или постоянни конструкции? Кой вариант да избера?

Временни или постоянни конструкции? Кой вариант да избера?
В дентална клиника НУРИДЕНТ държим пациентите ни да бъдат максимално информирани за всяка манипулация, за да можем заедно да вземем най-доброто решение за всеки индивидуален случай.
Единственият недостатък на имедиатното имплантиране е, че ако в рамките на няколко дни се извърши множествена екстракция на зъбите, поставят се импланти и се протезира върху тях, чрез постоянни конструкции, след време е възможно да се получи отстояние между конструкциите и венеца. Това е напълно нормален физиологичен процес. Макар разстоянието да е минимално, в рамките на милиметри, то може да предизвика дискомфорт у пациента, натрупване на хранителни остатъци и незадоволителна естетика.
При пациенти, в чийто план на лечение е включена хирургична манипулация за множествена екстракция, препоръчваме да изберат варианта с поставяне на временни зъби. За цялостно възстановяване на усмивката, ще бъдат необходими две посещения в София и няколко посещения в клиника Нуридент.
При първото посещение в София, ще е необходимо да ни посетите 3 последователни дни, в които ще извършим всички манипулации, описани във вариант „Нова усмивка за 3 дни“. Единствената разлика е, че ще Ви бъдат поставени временни конструкции, които да носите в срок от 2-3 месеца.
По време на посочения период, меките и твърди тъкани ще се възстановят и моделират напълно, а с това риска от бъдещ дискомфорт ще бъде сведен до минимум. Носейки ги, пациентът лесно ще прецени дали му е комфортна височината на прикуса. Временните зъби ще ни послужат и за ориентир при Дизайн на усмивката (Smile Design).
След 3 месеца, пациентът идва отново в клиника НУРИДЕНТ. Свалят се временните зъби, ако е необходимо, се поставят допълнително зъбни импланти, взимат се отпечатъци за постоянните конструкции и се прави контролна панорамна рентгенография.
Правят се интраорални и екстраорални снимки и се пристъпва към Дизайн на усмивката (Smile Design). Чрез него Вие може да придобиете задълбочена представа за бъдещата Ви усмивка, избирайки формата, големината, размера и цвета на зъбите.
Отпечатъците се изпращат в дентална лаборатория и при следващото посещение в клиника НУРИДЕНТ. Готовите постоянни конструкции се циментират трайно.