Зъбно протезиране

Какво представлява протетичната дентална медицина?

Протетичната дентална медицина се занимава с възстановяването на липсващи части от дъвкателния апарат на човека или подобряването на наличните. Тя е логично продължение и завършващ етап например при проведено лечение на каналите, по повод пулпит или гангрена. Ортопедичната дентална медицина включва лечението на дефектите на зъбната коронка, цялото и частично обеззъбяване, зъбна абразия, както и наличието на парафункции – бруксизъм (бруксомания).
След като се постави диагноза и се анализират показанията и противопоказанията за протетично лечение, се съставя лечебен план. За всеки пациент той e строго индивидуален.

Съществуват ли различни видове протезиране?

Най-общо протезирането бива подвижно, неподвижно и комбинирано, а по отношение на функцията – временно и постоянно.

Подвижно протезиране

То се осъществява, посредством различни видове снемаеми протези като частични плакови протези, пластмасови протези от мека пластмаса (например еластични Валпласт протези), моделно лети-скелетирани протези и др.
Обикновените плакови протези се изработват от акрилна пластмаса. Техният основен недостатък е, че са сравнително нестабилни.
Протезите от Валпласт са изработени от мека пластмаса и са по-комфортни за пациента. Могат да се прилагат при хора, които имат алергия към някоя от съставките на стандартната розова пластмаса. Те са високо естетични и при тях не се използват метални куки, които често редуцират естетиката. Друго тяхно предимство е, че пациентите много по-бързо се адаптират към този вид протези.
Моделно летите (скелетирани протези), както показва и самото наименование, притежават метален скелет. Металната плака върху небцето е тънка, осигурява здравина и комфорт за пациента и не пречи на нормалния говор.

Неподвижно протезиране

Неподвижното протезиране включва различните видове коронки и мостове.
Методите на изпиляване на зъбите, според вида на препарационната граница биват: безпрагово (тангенциално) и прагово. Последните тенденции са насочени към биологично ориентирана препарационна техника.

От какво се изработват коронките и мостовете?

В зависимост от материала, от който са изработени коронките или мостовете, те могат да бъдат металокерамични (с метален скелет), изцяло керамични, циркониеви и др.

Металокерамичната коронка е добър избор при силно разрушени зъби. Вътрешната част на короната се състои от метално кепе, върху което се нанасят послойно керамични маси. Връзката между керамиката и металната сплав е химична, което осигурява изключителна здравина. Основният недостатък тук е възможното преоцветяване на венеца от металното кепе. Затова, за отлична естетика, особено във фронталната част на съззъбието, е желателно да се протезира с изцяло керамични конструкции.

Изцяло керамичните коронки се изработват основно по два метода – чрез послойно нанасяне или пресоване.

 • При първата техника (чрез послойно нанасяне) – керамиката се нанася на отделни слоеве, като основата се изработва от по-устойчива керамика, а горните слоеве осигуряват естетиката.
 • При втория метод (чрез пресоване) – керамиката се изпича наведнъж, което осигурява изключителна здравина. Тези конструкции се изработват от литиев дисиликат (IPS e.max Ivoclar Vivadent).

Комбинирано протезиране (фрез протези)

Този вид протезиране се състои от три групи елементи:

 • Неподвижна протезна конструкция (корона, мост, зъбен имплант и др.).
 • Задръжни, блокиращи и ретенционни елементи (стави, телескопни коронки, траверси и др.).
 • Подвижна протезна конструкция (моделно лята протеза, плакова протеза).

Протезиране върху зъбни импланти

Какво представлява протезирането върху зъбни импланти?

Протезирането върху зъбни импланти е също толкова отговорна процедура, колкото и самото им поставяне.
Протезиране върху зъбни импланти при частично обеззъбяване – осъществява се чрез изграждане на мост или единична корона.

 • При липсващ единичен зъб – поставя се единична коронка върху надстройката на зъбния имплант.

 • Протезиране върху няколко импланта – изисква определен период на остеоинтеграция (изчаква се три месеца за долна челюст и от три до шест месеца за горна челюст). Елементите на протезната конструкция е добре да бъдат в блок (блок-коронки), чрез което се постига шиниращ ефект на цялата конструкция;

 • При липса на няколко зъба – възможно е поставянето на зъбни импланти, които да бъдат мостоносители и върху тях се поставя мостова конструкция;

 • Протезиране върху зъбни импланти и естествени зъби – в този случай като мостоносители се включват както зъбните импланти, така и естествените зъби. Пристъпва се към този вид протезиране по преценка на протезиста (той оценява състоянието на естествените зъби).
  Протезиране върху зъбни импланти при цялостно обеззъбяване – съществуват три метода за закрепване на протезните конструкции върху зъбните импланти:

 • Протези със ставно задържане – те се закрепят здраво върху два или четири зъбни импланта, чрез специални приспособления в протезата. Тяхното основно предимство е, че протезите са здраво закрепени върху зъбните импланти и могат да бъдат сваляна всеки ден, за да се почистват.

 • Протези, които се закрепват върху надимплантатни траверси – те имат гредички, които ги прикрепват към надстройката, свързана с импланта. Тяхното предимство е, че протезите са стабилни и могат да се свалят ежедневно, за да бъдат почиствани.

 • Протезни конструкции фиксирани постоянно върху импланти (мостове и коронки) – поставят се шест или повече зъбни импланта и чрез циментиране, мостовете се прикрепват здраво към имплантите. Този тип фиксирани корони и/или мостове не могат да бъдат сваляни. Тяхното преимущество е, че най-много се доближават до естествените зъби.
Какво представлява бруксизъмът (бруксомания) и как се лекува?

Бруксоманията е парафункционална реакция на стискане на зъбите в статично положение, без движение на долната челюст.
Бруксизмът (феномен на Кароли) е парафункционална реакция на скърцане със зъбите, която се получава при странични и предно-задни плъзгателни движения на долната челюст, под действие на силно напрегнати дъвкателни мускули.
Уврежданията, причинени от тези парафункции се изразяват в болки в долночелюстната става и дъвкателните мускули, изменения в твърдите зъбни тъкани (зъбна абразия), фрактури в керамични възстановявания и др.
За профилактика се изработват специални оклузални шини от прозрачни еластични плаки. Предварително се вземат отпечатъци от горната или долната челюст. Шините се слагат вечер (по време на сън) и предпазват зъбите от последствията на вредния навик. Подобни шини е желателно да носят и пациенти със зъбни импланти, цялостно възстановяване с коронки и/или мостове (цирконий, керамика).