Базална имплантология

Какво представлява имплантът и по-специално базалният имплант?

Зъбният имплант представлява метално изделие, предвидено да даде механична основа на една или повече коронки, след като се внесе в челюстите в определена позиция. Той е устойчив и пълноценен заместител на зъбния корен в зоните на обеззъбяването. Най-често имплантатът е направен от титан и в различните ситуации е необходимо различно време, преди той да бъде надграден с коронка. Титанът е биоинертен материал и напълно съвместим с човешката кост, в която той се интегрира напълно.

Съществуват два вида дентални импланти, по отношение на това кога се поставя завършената протезна конструкция и съответно кога се натоварват самите импланти – с отложено и незабавно натоварване.

През последните години, лечението с базални импланти се открои като надеждна стратегия, с широки показания и почти неограничени възможности. Чрез тях се  възстановява липсата на един или повече зъби. Благодарение на имплантите могат да бъдат лекувани над 95% от случаите, които преди се решаваха с носене на протези.

Също така, имплантирането е често предпочитана алтернатива пред използването на мостове. При тях е нужно изпиляването на съседни зъби, които да служат като упора за носенето на моста. Често тези съседни зъби могат да бъдат интактни (напълно здрави), което означава, че трябва да се изпилят много здрави твърди зъбни тъкани.

Каква е разликата между стандартните и базалните импланти?

Базален означава “основен”, тоест базалният имплант се внася в основата на челюстните кости, за разлика от страндартните (крестални) импланти, които се разполагат в по-горните (крестални) части (алвеоларен гребен). Базалният имплант може и трябва да бъде натоварен непосредствено (immediately/имедиатно) след поставянето му и това е едно от предимставата на тази система. Освен това, базалните импланти не изискват допълнителни операции за добавяне на костен материал, в случаите на напреднала костна атрофия на челюстите. Това ги прави отличен избор дори в сложните случаи на обеззъбяване.

Тютюнопушенето и диабетът не са противопоказания за лечение с базални импланти. Това е така, защото рискът от околоимплантна инфекция е сведен до минимум, поради специфичния профил на импланта. Базалният имплант е едночастов – не изисква допълнителни компоненти и процедури за поставянето им (намаляват се изискванията за бюджет и време). Всички манипулации, касаещи тъканите в устната кухина, се извършват с местна упойка, а останалите в собствената ни зъботехническа лаборатория. Това гарантира пряк, непосредствен и постоянен контрол за оптимален резултат. В рамките на една седмица, зъбната рехабилитация на челюстите е предвидим и успешен протокол в НУРИДЕНТ.

Какви са основните предимства на базалната имплантология?

Предимствата на базалните импланти са наистина много. Едно от тях е свързано с по-малко инвазивна хирургична намеса. Те биват поставени в дълбокия костен слой, което в пъти намалява риска от инфекции, в сравнение с традиционните импланти. Пациентът е важно да знае, че преди поставянето на импланта не е нужна допълнителна хирургична процедура за костна аугментация (тук влизат всички хирургични процедури, целящи създаване на достатъчно количество кост за поставяне на крестални импланти).

От момента на имплантирането, до момента на поставянето на готовите металокерамични конструкции (зъбите на пациента), минават само три дни.

В какви случаи се прилага методът на базалната имплантология?

Базалните импланти са най-добрият избор при случаи на умерена до пълна костна атрофия на челюстите (недостиг на кост), както и в случаите, когато пациентите искат да възвърнат бързо дъвкателната си функция. Така, случаи на тежък и нелечим практически пародонтит, могат да бъдат третирани чрез поставяне на базални импланти и то само с едно посещение. Базалните импланти са едно добро решение при пациенти, които пушат и страдат от диабет. Постоперативните грижи изискват отлична устна хигиена, както и редовни профилактични прегледи.

Подходяща ли е процедурата за пациенти с напълно обеззъбена челюст и костна атрофия?

Базалните импланти са напълно подходяща процедура за пациенти с напълно обеззъбена челюст и костна атрофия. Това е едно от най-големите предимства на базалната имплантология.

Как протича процедурата по поставянето на базални импланти и болезнена ли е тя?

Процедурата приключва в рамките на 3 работни дни и този метод е по-малко травмиращ и безболезнен, отколкото при традиционните импланти (двучастовите), защото тук рядко се налага отпрепариране на мукопериостално ламбо, което е стандартен етап при хирургичната процедура на класическите импланти.

Първи ден-

Първият ден се провежда консултацията и при нужда се прави ортопантомография и триизмерна томография. Всичко се случва на място. В НУРИДЕНТ разполагаме с висок клас апаратура. След това се обсъжда план за лечение, подписват се и информирани съгласия, за да могат пациентите ни да бъдат напълно спокойни по време на цялата процедура. Назначаваме и консултация с кардиолог, при която ако се налага, пациентът се подготвя за операция (регулиране на кръвното налягане, пулс, алергии, прием на антибиотици и други). Избират се зъбни импланти, според индивидуалните особености на пациента. Интервенцията се осъществява под местна анестезия. Извършваме и манипулации по поставяне на импланти със седация, под контрол на специалист анестезиолог.

Базалните импланти се поставят веднага след изваждането на зъбите, ако такива са предвидени според плана на лечение. Назначава се контролна панорамна снимка. След поставянето на имплантите, орален хирург осъществява пластиката на меките и твърдите тъкани около имплантите. Тази манипулация цели да коригира алвеоларния гребен и да редуцира постекстракционната резобция, т.е. да намали свиването на венците и костното стопяване в зоните, в които са били вадени зъби. Вземат се зъбни отпечатъци, които се изпращат в лабораторията на клиниката.

Втори ден –

Втория ден се извършва метална проба на бъдещата конструкция. Пациентът има възможност да избере формата, цвета, големината и дължината на зъбите, както и да получи първоначална представа за крайния резултат на коронките. След което, конструкцията се връща в зъботехническата лаборатория.

Трети ден –

На третия ден от лечението се извършва окончателната проба на постоянната металокерамична протеза. Това е денят, в който пациентът може да се види с новата си усмивка. При одобрение на формата, цвета и големината на зъбите, конструкцията се циментира трайно.

След операцията (на около 6 месеца) се правят рутинни контролни прегледи и панорамни снимки.

Как се понася (приема) конструкцията от пациента?

В началото (първите няколко дни, седмици), пациентите могат да имат чувство за чуждо тяло в устната кухина. Това отшумява най-често в рамките на няколко дни (до 1-2 седмици). При повечето от нашите пациенти то липсва, като много от тях са щастливи от факта, че са успяли да се нахранят пълноценно още на следващия ден след поставяне на новите им зъби.