Лечебен План

Пациентка на 56 години. Клиничната находка включва: Пародонтит, частично обеззъбена долна челюст и стари металокерамични конструкции. Пушач. Лечебният план включва: Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни бикортикални дентални импланта, в горна челюст и 8 имедиатни базални и компресивни дентални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram. Срок за лечение: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

IPS e. Max Ceram

1. След лечение с имедиатни зъбни импланти в Дентална Клиника Нуридент.

IPS e. Max Ceram- basal implant

2. Преди започване на лечението.

IPS e. Max Ceram

3. Горна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

4. Долна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

5. Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

6. Поставени имедиатни дентални импланти на максила.

IPS e. Max Ceram- basal implant

7. Поставени имедиатни дентални импланти на мандибула.

IPS e. Max Ceram- basal implant

8. Циментирана конструкция, изработена с лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant

9. Циментирана конструкция, изработена с лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant

10. Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни дентални импланти.

IPS e. Max Ceram- basal implant

11. Снимка на усмивката преди лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant

12. Снимка на усмивката след лечението.

basal implant

13. Пълна промяна в Нуридент за 6 дни.