Лечебен План

Пациент на 47 години,  с пародонтит, частична загуба на зъби и стари металокерамични конструкции. Нарушена естетика, оклузия (отворена захапка) и функция. Лечебният план включва: Екстракция на неперспективните за лечение зъби, поставяне на 4 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 7 имедиатни компресивни зъбни импланта в долна челюст, девитализация на естествените зъби и изпиляването им за циркониеви конструкции с  естетична керамика IPS e. Max Ceram, изработени чрез лазер. Цел на лечението: Възстановяване на естетиката, оклузията и функцията. Срок за лечение: 6 дни.

Лекуващ лекар: Д-р Нури и екип

IPS e. Max Ceram- basal implant

1- След лечението с имедиатни зъбни импланти, протезирани чрез циркониеви конструкции с естетична керамика IPS e. Max Ceram, изработени с лазер.

IPS e. Max Ceram- basal implant

2- Преди започването на лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant

3- Максила преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

4- Мандибула преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

5- OPG преди комплексно лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

6- OPG след комплексно лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

7- Циментирана конструкция на долна челюст.

IPS e. Max Ceram- basal implant

8- Циментирани циркониеви конструкции с естетична керамика IPS e. Max Ceram на горна и  долна челюст.

IPS e. Max Ceram- basal implant

9- Панорамна рентгенография с циментирани конструкции.

IPS e. Max Ceram- basal implant

10- Снимка след проведено лечение в дентална клиника Нуридент.