Лечебен План

Пациент  на  53  години.  Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит, голяма атрофия в горна и долна челюст,  частично обеззъбена горна челюст и стари метални конструкции. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на  10  имедиатни бикортикални дентални импланта,  в горна челюст   и 8  имедиатни базални  и компресивни  дентални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани  и протезиране върху  имплантите, чрез  лазер  с  естетична керамика  IPS  e. Max  Ceram.  Срок за лечение:  6  дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

IPS e. Max Ceram- basal implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти, протезирани чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant

2- Преди започване на лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant

3- Горна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

4- Долна  челюст  преди  лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant

6- Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни зъбни импланти.

IPS e. Max Ceram- basal implant

7- Снимка на усмивката преди лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant

8- Снимка на усмивката след лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant

9- Панорамна рентгенова снимка с имедиатни зъбни импланти и циментирани конструкции.

IPS e. Max Ceram- basal implant

10- Пълна промяна за 6 дни.