Лечебен План

Пациент на 44 години, с абразия на наличните естествени зъби и гингивална рецесия във фронталната област на зъб 31 в долна челюст, нарушена естетика и намалена оклузия. Лечебният план включва: Вземане на мекотъканна присадка от небцето и присаждането й във фронталната област, девитализация на всички естествени зъби в горна и долна челюст и изпиляването им за металокерамични конструкции, чрез лазер сестетична керамика IPS e. Max Ceram. Цел на лечението: Възстановяване на естетиката и оклузията. Срок за лечението: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури и екип

IPS e. Max Ceram- basal implant

1- След лечение с лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant

2- Преди започването на лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant

3- OPG след ендодонтско лечение и фиксирани коронки с лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant

4- Циментиране на металокерамична конструкция с естетична керамика IPS e. Max Ceram на горна челюст.

IPS e. Max Ceram- basal implant

5- Циментиране на металокерамична конструкция с естетична керамика IPS e. Max Ceram на долна челюст.

IPS e. Max Ceram- basal implant

6- Пълна промяна в Нуридент.