Лечебен План

Пациент на 38 години с частично обеззъбени челюсти. Клиничната находка включва тежък пародонтит, с 3-та степен на подвижност на наличните зъби и голяма атрофия. Пушач. Лечебният план включва: Екстракция на всички зъби, поставяне на 9 имедиатни бикортикални дентални импланта в горна челюст и 8 имедиатни бикортикални дентални импланта в долна челюст, корекция на меки и твърди тъкани и протезиране върху тях, чрез металокерамични конструкции. Срок за лечение: 3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant

1- Пълно възстановяване на усмивката за 3 дни в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant

2- Преди започване на лечението.

basal implant

3- Горна челюст (максила).

basal implant

4- Долна челюст (мандибула).

basal implant

5- OPG преди лeчение.

basal implant

6- OPG след поставени имедиатни бикортикални дентални импланти.

basal implant

7- Усмивка преди лечение.

basal implant

8- Усмивка след лечението в Нуридент.