Лечебен План

Пациент на 76 години. Клиничната находка включва: Тежък пародонтит и подвижност на наличните зъби, голяма костна атрофия и  частично обеззъбени горна и долна челюст. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10  имедиатни бикортикални дентални импланта, в горна челюст  и 8  имедиатни бикортикални дентални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез металокерамични конструкции. Без необходимост от синус-лифт и аугментация, напълно безболезнено. Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant

2- Преди започване на лечението.

basal implant

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant

6- Поставени дентални импланти на максила.

basal implant

7- Поставени  дентални импланти на мандибула.

basal implant

8- Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни базални импланти и циментирани конструкции.

basal implant

9- Снимка на усмивката преди лечението.

basal implant

10- Снимка на усмивката след лечението.