Лечебен План

Пациенткa на  64  години. Клиничната находка включва: Тежък пародонтит, подвижност 3-та степен на наличните зъби, силна атрофия и голяма костна загуба. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 9 имедиатни бикортикални дентални импланта  в горна челюст  и 8  имедиатни базални и компресивни дентални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез металокерамични конструкции. Без необходимост от синус-лифт и аугментация, напълно безболезнено. Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant

2- Преди започване на лечението.

basal implant

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant

5- OPG преди лечение.

basal implant

6- OPG след поставяне на имедиатни базални и компресивни импланти.

basal implant

7- Поставени дентални импланти на максила.

basal implant

8- Поставени  дентални импланти на мандибула.

basal implant

9- Метална проба на максила

basal implant

10- Пълна промяна само за 3 дни