Лечебен План

Пациентка  на  36 години.  Клиничната находка включва:  Частично обеззъбени челюсти, атрофия в дисталните участъци на максила, стари металокерамични конструкции, липса на естетика, нарушена оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на  10   имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 9  имедиатни базални  и компресивни  зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани, възстановяване на естетика, оклузия и функция,  и протезиране върху  имплантите, чрез  лазер  с  естетична керамика  IPS  e.  Max  Ceram.  Срок за лечение:  6  дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и незабавно протезирани, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram в Нуридент.

basal implant

2- Преди започване на лечението.

basal implant

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant

6- Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни базални зъбни импланти.

basal implant

7- Металокерамична конструкция лазер  с  естетична керамика  IPS e. Max Ceram.

basal implant

8- Металокерамична конструкция лазер  с  естетична керамика  IPS e. Max Ceram.

basal implant

9- Металокерамична конструкция лазер  с  естетична керамика  IPS e. Max Ceram.

basal implant

10- Металокерамична конструкция лазер  с  естетична керамика  IPS e. Max Ceram.

basal implant

11- Металокерамична конструкция лазер  с  естетична керамика  IPS e. Max Ceram.

basal implant

12- Металокерамична конструкция лазер  с  естетична керамика  IPS e. Max Ceram.

basal implant

13- Снимка на усмивката преди лечението.

basal implant

14- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.