Лечебен План

Пациент на 62 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит, нарушена функция, оклузия и естетика. С придружаващо заболяване - диабет. Лечебният план включва: Екстракция на всички зъби, поставяне на 12 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 10  имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Срок за лечение:  6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти, протезирани чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant

2- Преди започване на лечението.

basal implant

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant

6- Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни зъбни импланти.

basal implant

7- Снимка на усмивка преди лечение.

basal implant

8- Пълна промяна за 6 дни в Нуридент.