Лечебен План

Пациент на 70 години. Клиничната находка включва: Силно атрофирала горна челюст и тежък пародонтит в долна челюст, нарушена естетика, оклузия и функция. Придружаващи заболявания: инсулинозависим диабет, артериална хипертония. Активен пушач. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 8  имедиатни бикортикални зъбни импланта, в горна челюст и 8  имедиатни бикортикални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху зъбните  импланти, чрез металокерамични конструкции. Без необходимост от синус-лифт и аугментация, напълно безболезнено.
Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant

2- Преди започване на лечението.

basal implant

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant

5- OPG преди лечение.

basal implant

6- Поставени имедиатни дентални импланти на максила.

basal implant

7- Поставени имедиатни дентални импланти на мандибула.

basal implant

8- OPG след лечение с имедиатни зъбни импланти, без синус-лифт и костна аугментация.

basal implant

9- Метална проба на горна челюст (максила).

basal implant

10- Метална проба на долна челюст (мандибула).

basal implant

11- Циментирана металокерамична конструкция (максила).

basal implant

12- Циментирана металокерамична конструкция (мандибула).

basal implant

13- OPG с имедиатни бикортикални зъбни импланти и циментирани металокерамични конструкции.

basal implant

14- Снимка на усмивка преди лечение.

basal implant

15- Снимка на усмивката след лечение в Дентална Клиника Нуридент.