Лечебен План

Пациент на 46 години, с хроничен пародонтит, частична загуба на зъби и стари металокерамични конструкции. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва: Екстракция на неперспективните за лечение зъби, поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 6 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани, девитализация на фронталните зъби в долна челюст и изпиляването им за металокерамични конструкции. Цел на лечението:  Възстановяване на естетиката, оклузия и функцията.  Срок за лечение: 3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури и екип

basal implant

1- След лечение с имедиатни базални зъбни импланти и протезиране с металокерамични конструкции в Нуридент.

basal implant

2- Преди започването на лечението.

basal implant

3- OPG преди комплексно лечение.

basal implant

4- Максила преди лечение.

basal implant

5- Мандибула преди лечение.

basal implant

6- OPG след комбинирано лечение с имедиатни дентални импланти и естествени зъби.

basal implant

7- Снимка след проведено лечение в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant

8- Снимка преди проведено лечение.

basal implant

9- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.