Лечебен План

Пациент на 73 години. Клиничната находка включва: Тежък пародонтит в горна и долна челюст, голяма загуба на кост, силна атрофия в горна челюст, стари металокерамични конструкции. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 12 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 8 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram. Без необходимост от синус-лифт и костна аугментация, напълно безболезнено. Срок за лечение:  6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и протезиране, чрез металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

2- Преди започване на лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

3- Горна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

4- Долна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

5- OPG преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

6- Поставени имедиатни дентални импланти на максила и мандибула.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

7- OPG след лечение с имедиатни зъбни импланти.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

8- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

9- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

10- Краен резултат от лечението.