Лечебен План

Пациенткa на 68 години. Клиничната находка включва: Тежък пародонтит, подвижност на наличните зъби и силна атрофия. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 8 имедиатни бикортикални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Без необходимост от синус-лифт и аугментация. Срок за лечение:  6 дни 

Лекуващ лекар: Д-р Нури

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

1- След лечение с Металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

2- Преди започване на лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

3- Горна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

4- Долна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

5- OPG преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

6- Циментиран конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на горна челюст.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

7- Циментирана конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на долна челюст.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

8- OPG след лечение с имедиатни зъбни импланти и циментирани конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

9- Усмивка преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

10- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.