Лечебен План

Пациентка на 36 години. Клиничната находка включва: Тотално обеззъбена горна челюст, частично обезъбена долна челюст, хроничен пародонтит, налични класически импланти, като при този, който се намира долу в ляво, има периимплантит. Пушач. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби и класическия имплант в долна челюст в ляво, поставяне на 6 имедиатни компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 8  имедиатни базални зъбни импланта в долна челюст BasalFix, ремоделиране на меки и твърди тъкани и комбинирано протезиране върху класически и имедиатни импланти, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Срок за лечение: 2 визити (междинен етап с временни зъби)

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти BasalFix в Нуридент.

basal implant

2- Преди започване на лечението.

basal implant

3- Горна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

4- Долна челюст преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

6- Поставени имедиатни зъбни импланти BasalFix на горна челюст.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

7- Металокерамичнa конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram (максила).

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

8- Временни зъби долна челюст (междинен етап).

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

9- Първи етап от лечението

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

10- Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни зъбни импланти BasalFix.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

11- Лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram (максила).

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

12- Лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram  (мандибула).

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

13- Краен резултат след лечение с имедиатни зъбни импланти BasalFix и протезиране с лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

14- Усмивка преди лечението.

IPS e. Max Ceram- basal implant- dental implant

15- Пълна промяна в Имплантологичен Център Нуридент.