Лечебен План

Пациентка на 55 години. Клиничната находка включва: Тежък пародонтит, голяма костна загуба и големи колекции от зъбен камък. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни бикортикални дентални импланта в горна челюст  и 8  имедиатни базални и компресивни дентални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез металокерамични конструкции. Срок за лечение:  3 дни 

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна рентгенова снимка след поставени имедиатни дентални импланти.

basal implant dental implant nurident

7- Поставени  имедиатни дентални импланти на максила.

basal implant dental implant nurident

8- Поставени имедиатни  дентални импланти на мандибула.

basal implant dental implant nurident

9- Имедиатни зъбни импланти на горна и долна челюст.

basal implant dental implant nurident

10- Металният скелет на бъдещата конструкция.

basal implant dental implant nurident

11- Металният скелет на бъдещата конструкция.

basal implant dental implant nurident

12- Метална проба на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

13- Метална проба на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

14- Метална проба на горна и долна челюст.

basal implant dental implant nurident

15- Готова металокерамична конструкция (горна челюст).

basal implant dental implant nurident

16- Готова металокерамична кострукция (долна челюст).

basal implant dental implant nurident

17- Пълна промяна в Интернационален Имплантолгичен Център Нуридент.

basal implant dental implant nurident

18- Панорамна рентгенова снимка с поставени имедиатни дентални импланти и циментирани конструкции.

basal implant dental implant nurident

19- Снимка на усмивката преди лечението.

basal implant dental implant nurident

20- Усмивка след лечение в Нуридент само за 3 дни.