Лечебен План

Пациентка на  44 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит,  частично  обеззъбена горна и долна челюст,  голяма атрофия в горна челюст, множествени кариозни лезии,  фрактурирани клинични коронки. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 11 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 9 имедиатни базални и компресивни дентални импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Възстановяване на естетика, оклузия и функция. Срок за лечение:  6 дни  

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и  протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Панорамна рентгенова снимка с поставени имедиатни дентални импланти.

basal implant dental implant nurident

5- Горна челюст с поставени имедиатни зъбни импланти.

basal implant dental implant nurident

6- Долна челюст с поставени имедиатни зъбни импланти.

basal implant dental implant nurident

7- Снимка на усмивката преди лечението.

basal implant dental implant nurident

8- Пълна промяна в Нуридент.