Лечебен План

Пациентка на 31 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит, частично обеззъбена горна и долна челюст, множествени кариозни лезии, фрактурирани клинични коронки. Нарушена естетика, оклузия и функция. Пушач. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 9 имедиатни базални и компресивни дентални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Срок за лечение:  6 дни 

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна рентгенова снимка с поставени имедиатни дентални импланти.

basal implant dental implant nurident

7- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

8- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

9- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

10- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

11- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

12- Металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

13- Снимка на усмивката преди лечението.

basal implant dental implant nurident

14- Пълна промяна в Нуридент.