Лечебен План

Пациентка на 55 години, с изцяло обеззъбени челюсти и голяма костна атрофия. Дойде за лечение в Дентална Клиника Нуридент, поради невъзможност за хранене с наличните подвижни протези. Пушач. Лечебният й план включва: Поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта, в горна челюст и 8 имедиатни бикортикални зъбни импланта, в долна челюст и протезиране върху тях, чрез металокерамични конструкции.  Срок на лечение: 3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- Резултат от лечение с имедиатни зъбни импланти и циментирани металокерамични кострукции с розова керамика в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Горна челюст с имедиатни зъбни импланти.

basal implant dental implant nurident

7- Долна челюст с имедиатни зъбни импланти.

basal implant dental implant nurident

8- Горна и долна челюст с поставени имедиатни зъбни импланти.

basal implant dental implant nurident

9- Поставени трансфери за вземане на отпечатъци в горна и долна челюст.

basal implant dental implant nurident

10- Поставени трансфери на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

11- Поставени трансфери на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

12- Циментирана металокерамична кострукция на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

13- Циментирана металокерамична конструкция на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

14- Панорамна рентгенова снимка с имедиатни зъбни импланти и циментирани металокерамични конструкции.

basal implant dental implant nurident

15- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

16- Пълна промяна само за 3 дни в Дентална Клиника Нуридент.