Лечебен План

Пациентка на 60 години. Клиничната находка включва: Обеззъбена и силно атрофирала горна челюст, частично обеззъбена долна челюст, загуба на кост и подвижност 3-та степен на наличните зъби. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10  имедиатни бикортикални зъбни импланта,  в горна челюст и 8  имедиатни бикортикални зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху зъбните  импланти, чрез металокерамични конструкции. Без необходимост от синус-лифт и костна аугментация, напълно безболезнено. Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и металокерамични конструкции с розова керамика в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна рентгенография преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Поставени имедиатни зъбни импланти на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

7- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

8- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент само за 3 дни.

basal implant dental implant nurident

9- Панорамна рентгенография с поставени имедиатни зъбни ипланти и циментирани конструкции с розова керамика.