Лечебен План

Пациент на 63 години.  Клиничната находка включва: Тежък пародонтит, голяма подвижност на наличните зъби, частично обеззъбени горна и долна челюст, силно атрофирали. Нарушена естетика, оклузия и функция. Придружаващо заболяване - артериална хипертония. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 11 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 9 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и  протезиране върху имплантите, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram и възстановяване на оклузия, естетика и функция.  Без костна аугментация и синус-лифт. Срок за лечение:  6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и  протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна рентгенография преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна ренгенография след поставени имедиатни зъбни импланти в Клиника Нуридент.

basal implant dental implant nurident

7- Поставени имедиатни зъбни импланти на горна и долна челюст

basal implant dental implant nurident

8- лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

9-  Лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

10- Циментирани конструкции  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

11- Панорамна рентгенова снимка с поставени имедиатни дентални импланти и циментирани конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

12- Снимка на усмивката преди лечението.

basal implant dental implant nurident

13- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.