Лечебен План

Пациент на 56 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит,  частично обезъбена горна челюст,  множесвени кариозни лезии,  фрактурирани клинични коронки. Нарушена естетика, оклузия и функция. Пушач.  Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 8 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Възстановяване на естетика, оклузия и функция.  Срок за лечение:  6 дни  

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и  протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна рентгенова снимка с поставени имедиатни зъбни импланти.

basal implant dental implant nurident

7- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

8- Металокерамична  конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

9- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

10- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

11- Пълна промяна в Нуридент.