Лечебен План

Пациент на 45 години, с частична загуба на зъби, стари металокерамични конструкции, абразия на естествените зъби. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва: Сваляне на старите металокерамични конструкции, поставяне на 4 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 5 имедиатни компресивни зъбни импланта в долна челюст,  изпиляване на естествените зъби за металокерамични конструкции с    естетична керамика IPS e. Max Ceram, изработени чрез лазер. Цел на лечението: Възстановяване на естетиката, оклузията и функция. Срок за лечение: 6 дни.

Лекуващ лекар: Д-р Нури и екип

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и незабавно протезирани, чрез коронки лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна рентгенография преди лечението.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна рентгенография с поставени имедиатни зъбни импланти в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

7- Циментирана конструкция, изработена с лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram. (горна челюст).

basal implant dental implant nurident

8- Циментирана конструкция, изработена с лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram. (долна челюст).

basal implant dental implant nurident

9- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

10- Усмивка след лечение с имедиатни зъбни импланти в Нуридент.