Лечебен План

Пациент на 43 години. Клиничната находка включва: пародонтит, частично обеззъбени горна и долна челюст, множество кариозни лезии на наличните зъби, като голяма част от тях са фрактурирани. Нарушена оклузия, естетика и функция. Пушач. Лечебният план включва: Eкстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни компресивни (едночастови) зъбни импланта BasalFix, в горна челюст и 8 имедиатни компресивни зъбни импланта BasalFix в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез   лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Срок за лечение: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с  имедиатни  зъбни импланти BasalFix и протезиране  чрез  лазер  с  естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни зъбни импланти BasalFix.

basal implant dental implant nurident

7- Имедиатни зъбни импланти BasalFix на горна и долна челюст.

basal implant dental implant nurident

8- Усмивка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

9- Пълна промяна с имедиатни зъбни импланти BasalFix в Нуридент.