Лечебен План

Пациентка на 55 години. Клиничната находка включва: Пародонтит, частично обеззъбенни горна и долна челюст, голяма костна атрофия в обеззъбените участъци. Нарушена оклузия, естетика и функция. Лечебният план включва: Екстракция на всички зъби, поставяне на 9 имедиатни базални и компресивни дентални импланта, в горна челюст и 8 имедиатни базални и компресивни дентални импланта, в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.Срок за лечение: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и  протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Панорамна снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Панорамна ренгенова снимка след лечение с имедиатни дентални импланти.

basal implant dental implant nurident

5- Поставени имедиатни дентални импланти на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

6- Поставени имедиатни дентални импланти на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

7- Имедиатни зъбни импланти на горна и долна челюст.

basal implant dental implant nurident

8- Циментирана конструкция на горна челюст лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

9- Циментирана конструкция на долна челюст лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

10- Панорамна ренгенова снимка с поставени имедиатни зъбни импланти и циментирани конструкции върху тях.

basal implant dental implant nurident

11- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant dental implant nurident

12- Усмивка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

13- Пълна промяна с имедиатни зъбни импланти в Нуридент.