Лечебен План

Пациентка на 36 години, с изцяло обеззъбени челюсти. Лечебният й план включва: Поставяне на 10 имедиатни компресивни (едночастови) зъбни импланта, в горна челюст и 8 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта, в долна челюст и протезиране върху тях, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Срок за лечение: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и незабавно протезирани, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечение.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- OPG преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

7- Поставени имедиатни зъбни импланти (максила).

basal implant dental implant nurident

8- Поставени имедиатни зъбни импланти (мандибула).

basal implant dental implant nurident

9- Поставени имедиатни зъбни импланти (максила и мандибула).

basal implant dental implant nurident

10- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram, горна челюст.

basal implant dental implant nurident

11- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram долна челюст.

basal implant dental implant nurident

12- OPG с поставени имедиатни зъбни импланти и лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram

basal implant dental implant nurident

13- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

14- Пълна промяна в Нуридент.