Лечебен План

Пациент на 52 години. Клиничната находка включва: Тежък хроничен пародонтит, загуба на кост, подвижност на зъби, силно атрофирала горна челюст. Нарушена естетика, оклузия и функция. Активен пушач. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни бикортикални зъбни импланта в горна челюст  и 8 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Възстановяване на естетика, функция и оклузия. Без синус-лифт и костна аугментация. Срок за лечение:  6 дни 

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Циментирана конструкция на горна челюст  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

5- Циментирана конструкция долна челюст  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна ренгенова снимка с поставени имедиатни зъбни импланти и циментирани конструкции  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

7- Снимка на усмивката преди лечението.

basal implant dental implant nurident

8- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.