Лечебен План

Пациентка на  54 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит,  частично  обеззъбени горна и долна челюст,  голяма атрофия, множествени кариозни лезии,  фрактурирани клинични корони. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 11 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 8 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и  незабавно протезиране върху имплантите, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Възстановяване на естетика, оклузия и функция. Срок за лечение:  6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и  протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна снимка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

6- Панорамна снимка с поставени имедиатни зъбни импланти в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

7- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

8- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

9- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

10- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

11- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

12- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.