Лечебен План

Пациент на 78 години. Клиничната находка включва: Изцяло обеззъбени горна и долна челюст, като в горна челюст на панорамната ренгенография се вижда ретиниран кучешки зъб. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на ретинирания зъб, поставяне на 9  имедиатни базални и компресивни зъбни импланта, в горна челюст и 8  имедиатни бикортикални зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и незабавно протезиране върху зъбните  импланти, чрез  металокерамични коронки. Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и металокерамични коронки в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

5- OPG преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Циментирани металокерамични коронки с розова керамика на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

7- OPG с поставени имедиатни зъбни импланти и циментирани металокерамични коронки с розова керамика.

basal implant dental implant nurident

8- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

9- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент само за 3 дни.