Лечебен План

Пациентка на 52 години. Клиничната находка включва: Изцяло обеззъбена горна челюст, силно атрофирала в дисталните участъци, хроничен пародонтит в долна челюст, подвижност на зъби. Пушач. Лечебният план включва: Екстракция на всички зъби в долна челюст, поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 8 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram. Срок за лечение: 2 визити (междинен етап с временни зъби)

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- Преди започване на лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечение.

basal implant dental implant nurident

5- Панорамна рентгенова снимка преди лечение.

basal implant dental implant nurident

6- Поставени имедиатни зъбни импланти на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

7- Междинен етап (циментирана конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram- горна челюст и временни зъби- долна челюст).

basal implant dental implant nurident

8- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

9- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

10- Металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

11- Циментирана конструкция лазер с естетична керамика IPS e.Max Ceram и поставени имедиатни зъбни импланти на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

12- Панорамна рентгенова снимка след лечение с имедиатни зъбни импланти и циментирана конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

13- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

14- Пълна промяна в Имплантологичен Център Нуридент.