Лечебен План

Пациент на  60 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит, силна атрофия в дисталните сегменти на горна челюст, множество кариозни лезии, халитоза. Нарушена естетика, оклузия и функция. Активен пушач. Лечебният план включва: Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 8 имедиатни базални и компресивни  зъбни импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез   лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.   Възстановяване на естетика, оклузия и функция. Срок за лечение:  6 дни  

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и  протезиране чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Панорамна снимка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

4- Панорамна снимка с поставени имедиатни зъбни импланти и циментирани конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

5- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

6- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

7- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

8- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.