Лечебен План

Пациент на 67 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит,  частично  обеззъбени  горна и долна челюст,  атрофия в дисталните участъци на горна челюст. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни бикортикални зъбни импланта в горна челюст  и 8 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Възстановяване на естетика, оклузия и функция. Срок за лечение:  6 дни  

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и  незабавно протезиране, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

2- Преди лечението.

basal implant dental implant nurident

3- Горна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

4- Долна челюст преди лечението.

basal implant dental implant nurident

5- OPG преди лечението.

basal implant dental implant nurident

6- Поставени имедиатни зъбни импланти (максила).

basal implant dental implant nurident

7- Поставени имедиатни зъбни импланти (мандибула).

basal implant dental implant nurident

8- Поставени имедиатни зъбни импланти (максила и мандибула).

basal implant dental implant nurident

9- OPG с поставени имедиатни зъбни импланти в Нуридент.

basal implant dental implant nurident

10- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на горна челюст.

basal implant dental implant nurident

11- Циментирана металокерамична конструкция лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram на долна челюст.

basal implant dental implant nurident

12- Усмивка преди лечението.

basal implant dental implant nurident

13- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.