Лечебен План

Пациент на 44 години. Клиничната находка включва: Частично обеззъбени горна и долна челюст, фрактурирани клинични коронки на зъби, ретиниран премолар в долна челюст. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва: Екстракция на неперспективните за лечение зъби, екстракция на ретинирания премолар в долна челюст, поставяне на 6 имедиатни компресивни едночастови) зъбни импланта, в горна челюст и 5 имедиатни компресивни зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани, девитализация и изпиляване на останалите зъби, и комбинирано протезиране върху естествени зъби и импланти, чрез циркониеви конструкции с естетична керамика IPS e. Max Ceram. Срок за лечение: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури и екип

basal implant dental implant nurident

1- След лечение с имедиатни зъбни импланти и циркониеви конструкции, с естетична керамика IPS e. Max Ceram, в Дентална Клиника Нуридент.

basal implant dental implant nurident

2- OPG преди лечение.

basal implant dental implant nurident

3- Поставени имедиатни импланти и изпилени зъби (горна челюст).

basal implant dental implant nurident

4- Поставени имедиатни импланти и изпилени зъби (долна челюст).

basal implant dental implant nurident

5- Циркониеви конструкции с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

6- Циркониеви конструкции с естетична керамика IPS e. Max Ceram.

basal implant dental implant nurident

7- Циментирана циркониева конструкция с естетична керамика IPS e. Max Ceram (горна челюст).

basal implant dental implant nurident

8- Циментирана циркониева конструкция с естетична керамика IPS e. Max Ceram (долна челюст).

basal implant dental implant nurident

9- OPG с имедиатни зъбни импланти и циментирани конструкции.

basal implant dental implant nurident

10- Пълна промяна в Дентална Клиника Нуридент.