Зъбни импланти

Какво представлява имплантологията?

Денталната имплантология има за цел да възстанови липсата на един или повече зъби.

От какво са изработени имплантите?

Зъбните импланти са изработени от титаниеви сплави.

Какви видове имплантатни системи съществуват?

Съществуват много и най-различни видове имплантатни системи. Най-добри до момента са двучастовите винтови импланти. Нашата клиника работи с различни по произход системи (с немски, швейцарски и южнокорейски произход), които са сертифицирани и отговарят на международните стандарти ISO.

Съществуват ли различни методи на имплантиране?

Съществуват няколко вида методи на имплантиране:

Тип 1 – Имедиатно имплантиране

При имедиатното имплантиране, зъбният имплант се поставя в костта веднага след екстракцията на зъба.

Тип 2 – Ранно имплантиране

Ранното имплантиране се извършва 4-8 седмици след екстракцията на зъби.

Тип 3 – Ранно отложено имплантиране

Ранно отложено имплантиране се извършва 12-16 седмици след екстракцията на зъба.

Тип 4 – Късно имплантиране

Късното имплантиране се извършва повече от 6 седмици след екстракцията на зъба.

В клиника НУРИДЕНТ работим основно с два вида импланти – базални и класически (крестални).

Какво представляват базалните импланти?

Научете повече тук 

Протезиране върху зъбни импланти

*При липсващ единичен зъб – поставя се единична коронка върху надстройката на зъбния имплант.

*Протезиране върху няколко импланта – изисква определен период на остеоинтеграция (изчаква се три месеца за долна челюст и от три до шест месеца за горна челюст). Елементите на протезната конструкция е добре да бъдат в блок (блок-коронки), чрез което се постига шиниращ ефект на цялата конструкция;

*При липса на няколко зъба – възможно е поставянето на зъбни импланти, които да бъдат мостоносители и върху тях се поставя мостова конструкция;

*Протезиране върху зъбни импланти и естествени зъби – в този случай като мостоносители се включват както зъбните импланти, така и естествените зъби. Пристъпва се към този вид протезиране по преценка на протезиста (той оценява състоянието на естествените зъби).

Протезиране върху зъбни импланти при цялостно обеззъбяване – съществуват три метода за закрепване на протезните конструкции върху зъбните импланти:

*Протези със ставно задържане – те се закрепят здраво върху два или четири зъбни импланта, чрез специални приспособления в протезата. Тяхното основно предимство е, че протезите са здраво закрепена върху зъбните импланти и могат да бъдат сваляна всеки ден, за да се почистват.

*Протези, които се закрепват върху надимплантатни траверси – те имат гредички, които ги прикрепват към надстройката, свързана с импланта. Тяхното предимство е, че протезите са стабилни и могат да се свалят ежедневно, за да бъдат почиствани.

*Протезни конструкции фиксирани постоянно върху импланти (мостове и коронки) – поставят се шест или повече зъбни импланта и чрез циментиране, мостовете се прикрепват здраво към имплантите. Този тип фиксирани корони и/или мостове не могат да бъдат сваляни. Тяхното преимущество е, че най-много се доближават до естествените зъби.

Какво представлява протезирането върху зъбни импланти?

Протезирането върху зъбни импланти е също толкова отговорна процедура, колкото и самото им поставяне.

Протезиране върху зъбни импланти при частично обеззъбяване – осъществява се чрез изграждане на мост или единична корона.