Класически импланти

Какво представляват класическите (крестални) импланти?

Оперативната интервенция се извършва под локална анестезия (пациентът е в пълно съзнание), а след това се извършва поставянето на един или няколко импланта. Продължителността на процедурата зависи от броя на имплантите и сложността на конкретния клиничен случай. След поставянето на имплантите се слагат покривни винтове. Прави се контролна рентгенография и раната се обшива.

Три до шест месеца по-късно е следващият етап от лечението – разкриване на зъбния имплант. Премахва се покривният винт и се поставя гингивооформител – оформя профила на меките тъкани. 10-14 дни по-късно той се сваля, поставя се специален трансферен щифт и се взема отпечатък с индивидуална лъжица. След вземането на отпечатъка, той се изпраща в зъботехническа лаборатория. След като протезната конструкция е готова, се надстройва абатмънт върху зъбния имплант и се пристъпва към ажустирането и циментирането на конструкцията.

Не е препоръчително поставянето на зъбни импланти при пациенти под 18 годишна възраст, тъй като не е завършен скелетният растеж.

Контраиндикациите за поставянето на зъбни импланти биват абсолютни и относителни, в зависимост от общото състояния на пациента и контрола на общото заболяване. Всеки пациент трябва да знае, че поставянето на зъбни импланти е безболезнена процедура, защото се извършва под упойка.

На пациента се дават инструкции и указания как грижливо да почиства зъбните импланти и да спазва стриктна орална хигиена, защото успеваемостта на процедурата зависи изключително много и от личната отговорност на пациента. Извършват се контролни профилактични прегледи през определен период от време.

Синус лифт

Какво представлява синус лифтът?

При вертикален недостиг на кост в дисталните участъци на горната челюст, поставянето на зъбни импланти се предшества или провежда едновременно с повдигането на синусния под.

В НУРИДЕНТ процедурата се извършва с апарат за пиезо хирургия. Под местна анестезия, след антисептична обработка на оперативното поле, се оформя ламбо в пълна дебелина (мукопериостално ламбо). Открива се  антеролатералната стена на максиларния синус, оформя се прозорец за достъп. С помощта на периостални елеватори се отпрепарира синусната лигавица (мукопериостът от костния под), поставя се костозаместителен материал. След приключване на процедурата се поставя бариерна мембрана, ламбото се адаптира и зашива.

Протезиране върху зъбни импланти

Какво представлява протезирането върху зъбни импланти?

Протезирането върху зъбни импланти е също толкова отговорна процедура, колкото и самото им поставяне.

Протезиране върху зъбни импланти при частично обеззъбяване – осъществява се чрез изграждане на мост или единична корона.

*При липсващ единичен зъб – поставя се единична коронка върху надстройката на зъбния имплант.

*Протезиране върху няколко импланта – изисква определен период на остеоинтеграция (изчаква се три месеца за долна челюст и от три до шест месеца за горна челюст). Елементите на протезната конструкция е добре да бъдат в блок (блок-коронки), чрез което се постига шиниращ ефект на цялата конструкция;

*При липса на няколко зъба – възможно е поставянето на зъбни импланти, които да бъдат мостоносители и върху тях се поставя мостова конструкция;

*Протезиране върху зъбни импланти и естествени зъби – в този случай като мостоносители се включват както зъбните импланти, така и естествените зъби. Пристъпва се към този вид протезиране по преценка на протезиста (той оценява състоянието на естествените зъби).

Протезиране върху зъбни импланти при цялостно обеззъбяване – съществуват три метода за закрепване на протезните конструкции върху зъбните импланти:

*Протези със ставно задържане – те се закрепят здраво върху два или четири зъбни импланта, чрез специални приспособления в протезата. Тяхното основно предимство е, че протезите са здраво закрепена върху зъбните импланти и могат да бъдат сваляна всеки ден, за да се почистват.

*Протези, които се закрепват върху надимплантатни траверси – те имат гредички, които ги прикрепват към надстройката, свързана с импланта. Тяхното предимство е, че протезите са стабилни и могат да се свалят ежедневно, за да бъдат почиствани.

*Протезни конструкции фиксирани постоянно върху импланти (мостове и коронки) – поставят се шест или повече зъбни импланта и чрез циментиране, мостовете се прикрепват здраво към имплантите. Този тип фиксирани корони и/или мостове не могат да бъдат сваляни. Тяхното преимущество е, че най-много се доближават до естествените зъби.