Класически импланти

Класическите импланти се състоят от две части. Те се поставят в меката кост (спонгиозата). Много важно условие за поставянето им е наличието на достатъчно вертикално количество кост. Понякога може да се наложи да бъде поставено допълнително количество кост (аугментация) или да се напрaви синус-лифт, което удължава и оскъпява манипулацията. Така лечението може да продължи повече от година.
След 3 (за долна челюст) до 6 месеца (за горна челюст), лечението продължава, като пациентът се връща в клиника НУРИДЕНТ, сваля се покривният винт, пристъпва се към разкриване на импланта и поставяне на гингивооформител, който стои 10-15 дни.

На следващото посещение се сваля гингивооформителят и се взима отпечатък. Последното посещение се състои в ажустиране и циментиране на конструкцията.
Редовните контролни прегледи и добрата хигиена са задължителни! За пациенти, живеещи в чужбина, лечението е по-трудно, защото трябва многократно да се връщат за отделите етапи. Класическите импланти не са подходящи при пациенти с костна атрофия (загуба на кост).